ทุกเรื่องของ Design System ที่คุณต้องรู้ !! (EP1)

ในยุคที่เทคโนโลยีและความก้าวหน้าวิ่งไวกว่าจรวดความเร็วสูง สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ทุกวัน งานดีไซน์ออกแบบเกิดเยอะขึ้น หลายที่จำเป็นต้องใช้กระบวนการคิดและสร้างสรรค์ในการทำงาน และต้องการ Design System เพื่อให้มีระบบการออกแบบให้เป็นไปในแนวทางที่เข้าใจตรงกัน เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกสู่ความหมายที่แท้จริงของระบบการออกแบบ (Design System) เกิดขึ้นมาจากไหนกันแน่ และเรามีระบบการออกแบบไปเพื่ออะไรกัน เพื่อการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพเราจะหาคำตอบไปพร้อมๆกัน

1.ทำความรู้จักกับ Design System กันซักหน่อย
Design System เป็นการทำงานจากดีไซน์เนอร์และนักพัฒนาระบบ ใช้อ้างอิงเพื่อนำงานไปพัฒนาร่วมกัน ที่อาจจะประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้ ตัวอักษร,ไอคอน,สี,รูปทรง,กริด,ภาพเคลื่อนไหว,โทนเสียง หรืออะไรที่มากกว่านั้น ความหมายที่แตกต่างจะเป็นตัวกำหนดหน้าที่ของการใช้งาน
อย่างที่เราเคยกล่าวไปในบทความเรื่อง เทรนด์การออกแบบเว็บไซด์ปี2019 ว่า “การออกแบบต้องไปพร้อมกับการพัฒนา” ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและทุกๆ Products ที่เราดูแลจะถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

2.ใครคือผู้กำหนด Design System
อำนาจของ Design System จะอยู่ในมือของดีไซน์เนอร์ กับนักพัฒนาที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ด้วยการหาวิธีการทำงานที่เป็นไปในทางเดียวและตกลงให้เข้าใจตรงกัน มีการสร้างกฎเกณฑ์ของการออกแบบให้คล่องตัว ว่องไว โดยนักออกแบบจะเป็นคนกำหนดภาพของการสื่อสารทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น UI,Branding รวมถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน

3. เราจะมีระบบของการออกแบบไปทำไมกัน
Design System เป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการออกแบบ Product ต่างๆ ระบบของการออกแบบจึงเป็นศูนย์กลางของงานออกแบบ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการนำกฎของการออกแบบไปใช้ซ้ำๆอย่างต่อเนื่อง

แล้วเราจะพัฒนา Design System ได้อย่างไร ?
การตั้งเป้าหมายในระยะยาวที่ชัดเจนในกับ Product อย่างแรกคือต้องมี idea ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ product ที่กำลังพัฒนาอยู่ และสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงก็คือคำถามเหล่านี้

 • วัตถุประสงค์ของ product คืออะไร
 • Product นั้นๆต้องการอะไร
 • อะไรจำเป็นที่ต้องใช้ในการสร้าง product นั้น

ทำเพื่อใคร ?

 • ใครเป็นผู้เข้าถึง product นี้
 • พฤติกรรมของผู้ใช้มีผลต่อ product หรือไม่
 • ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับ product อย่างไร และ เอกลักษณ์ของ product คืออะไร
 • Product สามารถตอบสนองความต้องการได้หรือไม่
 • Product สามารถตอบสนองความต้องการที่ได้ตั้งไว้ หรือ ต้องการการพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม่
 • ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงหรือไม่

แล้วProduct จะอยู่ที่ไหน ?

 • Product อยู่ใน website ,web app ,Application หรือที่อื่นๆ
 • อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถทำได้จริงหรือไม่

จุดประสงค์ของ design system คือ การลดความซับซ้อนในการพัฒนา โดยการรู้จักเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาเพื่อนำมาพัฒนา หาขั้นตอนที่จะวางแผนการทำงาน ขั้นตอนการคิดเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยกำหนดทิศทางของ product ในช่วงแรก