ROAS คืออะไร ไปทำความรู้จักกัน

ROAS (Return on Advertising Spend) แปลเป็นไทยว่า ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา หมายถึง เมตริกการตลาดที่วัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาดิจิทัล ซึ่ง ROAS จะช่วยประเมินธุรกิจออนไลน์ว่าวิธีใดใช้ได้ผลและจะสามารถปรับปรุงเรื่องของการโฆษณาในอนาคตได้อย่างไร

วิธีการคำนวณผลตอบแทนจากค่าโฆษณา

รายได้รวมจากแคมเปญโฆษณา / ต้นทุน X 100 สมมุติว่า บริษัทลงทุนกับแคมเปญโฆษณาไปทั้งสิ้น 25,000 บาท แล้วได้รายได้จากแคมเปญนั้นมา 100,000 บาท เท่ากับว่าผลตอบแทนจากค่าโฆษณาจะเป็น 100,000 / 25,000 X 100 = 400% นั่นเอง

ทำไม “ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา” ถึงมีความสำคัญ

ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาในเชิงปริมาณ และวิธีที่พวกเขามีส่วนสนับสนุนกับผลกำไรของร้านค้าออนไลน์ เมื่อรวมกับมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า ข้อมูลเชิงลึกจาก ROAS ในทุกแคมเปญจะเป็นตัวบ่งบอกถึง งบประมาณ กลยุทธ์ และ ภาพรวมของทิศทางการตลาดในอนาคต ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงสามารถตัดสินใจได้ว่าจะลงทุนค่าโฆษณาของตัวเองได้อย่างไร และ จะมีประสิทธิภาพให้มากขึ้นได้อย่างไร

อย่าลืมพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ เมื่อทำการคำนวณผลตอบแทนจากค่าโฆษณา

การโฆษณามีค่าใช้จ่ายมากกว่าค่าธรรมเนียมการขายสินค้า ดังนั้นอย่าลืมปัจจัยเหล่านี้ เมื่อจะคำนวณค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของการดำเนินแคมเปญโฆษณา

ค่าใช้จ่ายของพาร์ทเนอร์ / ผู้จัดจำหน่าย: โดยทั่วไปจะมีค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์และผู้ขายที่คอยช่วยในเรื่องของแคมเปญหรือช่องทาง ต้องมีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของโฆษณาทั้งหมด เช่น เงินเดือนพนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้รับการคำนวณที่ถูกต้อง ROAS จะไม่สามารถอธิบายประสิทธิภาพของความพยายามทางการตลาดได้และอรรถประโยชน์ในฐานะเมตริกจะลดลง

ค่าคอมมิชชั่นที่เกี่ยวข้อง: ค่าคอมมิชชั่นเปอร์เซ็นต์ที่จ่ายให้กับบริษัทในเครือ ตลอดจนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเครือข่าย

การคลิกและการแสดงผล: เมตริก เช่น ราคาต่อหนึ่งคลิกโดยเฉลี่ย จำนวนคลิกทั้งหมด ต้นทุนเฉลี่ยต่อการแสดงผลพันครั้ง และจำนวนการแสดงผลที่เกิดจากการซื้อจริง

ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณาแบบไหนที่ถือว่าดี

ผลตอบแทนจากค่าโฆษณาที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับอัตรากำไร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และภาพรวมของธุรกิจ แม้ว่าจะไม่มีคำตอบที่ "ถูกต้อง" แต่เกณฑ์มาตรฐานโดยทั่วไปของผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณาคืออัตราส่วน 4: 1 - รายได้ 4 บาท ต่อค่าโฆษณา 1 บาท และการเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินสดอาจต้องการอัตรากำไรที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันกับที่ร้านค้าออนไลน์ที่มุ่งมั่นที่จะเติบโตสามารถจ่ายค่าโฆษณาที่สูงขึ้นได้

ธุรกิจบางแห่งต้องการผลตอบแทนจากค่าโฆษณา 10: 1 เพื่อให้สามารถอยู่ทำกำไรได้ และธุรกิจอื่น ๆ สามารถเติบโตได้อย่างมากเพียงแค่ 3: 1 ซึ่งธุรกิจจะสามารถวัดเป้าหมาย ROAS ได้ก็ต่อเมื่อมีงบประมาณที่กำหนดไว้แล้วและจัดการกับอัตรากำไรได้อย่างมั่นคง โดยอัตรากำไรขั้นต้นที่มากหมายความว่าธุรกิจสามารถอยู่รอดได้โดย ROAS ที่ต่ำ ส่วนอัตรากำไรที่น้อยลงเป็นข้อบ่งชี้ว่าธุรกิจต้องรักษาต้นทุนการโฆษณาให้ต่ำ ดังนั้นร้านค้าอีคอมเมิร์ซในตัวอย่างนี้ต้องได้รับ ROAS ที่ค่อนข้างสูงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องของผลกำไร

ติดตามผลงานของเราได้ที่ GRASP ASIA

ขอบคุณที่มาข้อมูล: www.bigcommerce.com