Big Data หัวใจสำคัญในการทำ Marketing Automation

เชื่อว่าหลายคนคงได้ยินคำว่า Big Data ผ่านหูหรือเห็นผ่านตามาบ้าง แต่อาจจะไม่ได้รู้หรือเข้าใจว่าเจ้าสิ่งนี้สามารถทำอะไรได้บ้าง ซึ่ง Big Data มีความสำคัญมากสำหรับการทำการตลอด โดยเฉพาะในการทำ Marketing Automation ซึ่งจะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในการขายได้

 

Big Data คืออะไร?

Big Data คือคำนิยามของข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ทุกชนิดที่อยู่ในองค์กรของเราไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลบริษัท ข้อมูลลูกค้า Suppliers พฤติกรรมผู้บริโภค Transaction ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมไปจนถึง รูปภาพ URLs ลิงค์ต่าง ๆที่คุณเก็บไว้ สามารถรองรับการจัดเก็บ การจัดการ กรองเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ แสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณลักษณะของ Big Data 3 อย่างดังนี้  

1. มีปริมาณมาก (Volume) คือข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบ Online และ Offline ซึ่งส่วนมากแล้วจะมีปริมาณมากกว่าหน่วย TB (Terabyte) ขึ้นไป

2. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Velocity) ข้อมูลจะส่งผ่านถึงกันอย่างต่อเนื่อง (Real-time) จนทำให้การวิเคราะห์ง่าย ๆ แบบ Manual เกิดข้อจำกัด หรือไม่สามารถจับรูปแบบหรือทิศทางของข้อมูลได้

3. หลากหลายประเภทหรือแหล่งที่มา (Variety) หมายถึงรูปแบบของข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบ ตัวอักษร วิดีโอ รูปภาพ ไฟล์ต่าง ๆ ฯลฯ และหลากหลายแหล่งที่มา เช่น Social Network, แอพพลิเคชัน และเว็บขายของออนไลน์ เป็นต้น

 

Big Data มีความสำคัญต่อ Marketing Automation อย่างไร

Big Data ช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลจากทุกแหล่งที่เป็นไปได้ และวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าใจผู้บริโภคได้มากขึ้น ลดต้นทุนได้ ลดเวลาระยะเวลาดำเนินการ และสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ปัจจุบันหลายบริษัทได้นำ Big Data มาประยุกต์ใช้ในส่วนของการขายและการตลาดของธุรกิจ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการรองรับ Big Data แบบที่เราเข้าใจได้ง่าย ๆ และเห็นอยู่บ่อย ๆ ก็อย่างเช่น Google Analytics หรือ ระบบ ERP เป็นต้น

โดยในปัจจุบันมีแบรนด์ E-Commerce ชื่อดังของโลก ได้นำ Big Data ไปใช้ในการแนะนำสินค้าแบบอัตโนมัติและปรับราคาสินค้าแบบ Real-time (Pricing Engine) ให้ตรงกับจุดที่ลูกค้าเห็นค่าของสินค้า (Value) และเกิดความเต็มใจที่จะจ่าย โดยอาศัยข้อมูลพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์และเลือกซื้อสินค้า ข้อมูลการซื้อในอดีต ข้อมูลการค้นหาข้อมูลการเลือกซื้อสินค้าผ่านทาง Search Engine ราคาสินค้าคู่แข่ง จำนวนสินค้าที่เหลืออยู่ เพื่อเพิ่มยอดขายในกับธุรกิจจากการที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

โดยสรุปคือ Big Data เป็นเครื่องมือชั้นดีที่นำข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เมื่อเข้าใจผู้บริโภคก็จะสามารถกำหนดทิศทางการตลาดให้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับความต้องการของพวกเขา ซึ่งที่ Grasp Asia เราก็มีทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเรื่อง Big Data และการทำ Marketing Automation ที่สามารถให้คำแนะนำการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้

ภาพโดย Mudassar Iqbal จาก Pixabay