วิธีใช้สีเพื่อกำหนดรูปแบบ UX

การออกแบบที่ดึงดูดผู้ใช้งานนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากกว่ารูปถ่ายสวยงาม เว็บไซต์ ที่มีการเข้าถึงได้ง่ายจะทำให้ผู้ใช้งานไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว การสร้างงานใหม่เป็นหลักการสําคัญของการศึกษาด้านการออกแบบเรื่องการเลือกสี ความถูกต้องของจิตวิทยาสีและทฤษฎีสีเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดมักเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันบ่อยๆเพราะแต่ละคนมีความชอบที่แตกต่างกัน สีโปรดของคุณอาจเป็นสีอะไรก็ได้ แต่ทฤษฎีสีจะเกี่ยวข้องกับวิธีการออกแบบแบบไหน เมื่อคุณออกแบบเว็บเว็บไซต์ต้องมีการวางแผนที่จะสร้างเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้งานแบบส่วนรวม พื้นฐานของการออกแบบที่ประสบความสําเร็จควรลดอคติส่วนตัวและเน้นดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานจํานวนมาก

การออกแบบที่ได้ความเห็นจากผู้ใช้งาน

เมื่อพูดถึงการเลือกสีที่ดีที่สุดสำหรับแบรนด์ จากการวิจัยพบว่าการคาดเดาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อความเกี่ยวข้องของสีและแบรนด์นั้นสำคัญกว่าการเลือกสีด้วยตัวเอง เช่น เมื่อคิดถึงเรื่องสุขภาพหลายคนอาจคิดว่ามีความสัมพันธ์กับสีเขียว แต่หากอยากเริ่มความคิดใหม่ๆด้านสุขภาพสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือผลิตภัณฑ์อาหารอาจตัดสินใจที่จะสร้างแบรนด์ด้วยสีแดงสด จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับประสบการณ์ในอดีตที่เคยเรียนรู้มาจะช่วยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในการเลือกสี เช่นเดียวกับ UX สิ่งสำคัญคือการพิจารณาว่าผู้ใช้งานต้องการสิ่งใด

เมื่อออกแบบเพื่อผู้ใช้งานหรือภาคตลาดที่ใหญ่กว่าต้องประเมินความต้องการของลูกค้ามากกว่าความลําเอียงส่วนตัว จุดเริ่มต้นคือการสร้างความไว้วางใจผ่านการออกแบบและการสร้างแบรนด์ดิ้ง จากการสำรวจล่าสุดโดย SurveyMonkey ร้อยละ 65 กล่าวว่าความไว้วางใจมีอิทธิพลอย่างมากในการตัดสินใจในการสนับสนุนแบรนด์

โจเฮ วอลค์ เขียนหนังสือวิชาการเกี่ยวกับการกําหนดรูปแบบสี ในปี 2003 โดยการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 223 คนและแยกความแตกต่างระหว่างสีหลักกับเพศและอายุ ตัวอย่างเช่น เขาสามารถตัดสินได้ว่าความคิดทางอารมณ์ของความไว้วางใจนั้นเกี่ยวข้องกับสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่ใน 34% ของผู้สำรวจ

 

อำนาจทางการเงินที่กี่ยวข้องกับสี

คุณรู้หรือไม่ว่า 84.7% ของการตัดสินใจซื้อจะได้รับอิทธิพลจากการเลือกใช้สีการเลือกสีมีผลกับรายได้ จากการสำรวจของไมโครซอฟท์อย่างละเอียดถี่ถ้วนนั้นพบว่าสีน้ําเงิน (#004C) ถูกนำไปใช้มากกว่า 800,000 ล้านดอลลาร์ต่อปียิ่งกว่าสีฟ้าสว่างที่ใช้ดั้งเดิมสีน้ําเงินนี้เป็นลักษณะพิเศษซึ่งเป็นการแสดงออกของความไว้วางใจ

 

คำนึงถึงรายละเอียดของการออกแบบ

การเลือกใช้เพียงสีเดียวสําหรับองค์ประกอบในการออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิทยาการออกแบบแบบโดยรวมเช่นเดียวกับประสบการณ์ของผู้ใช้งานที่ต้องใช้ทฤษฎีสีเข้าใจง่ายแค่เพียงสีเดียว UXT ( UX Trigger การนำเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตจริงใส่ลงไปด้วย) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางจิตวิทยาที่ตัดสินโดยการแยกแต่ละพิกเซลของรูปภาพที่มีผลต่อการรับรู้ของเพศและกลุ่มอายุที่แตกต่างกันในแง่ของปัจจัย เช่นความไว้วางใจและคุณภาพ ในการศึกษาสีที่เป็นกลางส่วนใหญ่สีขาวที่มีร้อยละ 67 ของภาพ ในกรณีนี้ของสีน้ำเงินที่เป็นสีที่แพร่หลายที่สุดถูกพบบนหน้าจอร้อยละ 5 การออกแบบโดยรวม จะมุ่งเน้นไปที่สีโทนเย็นถึง 91% สีโทนเย็นจะทำให้เกิดความรู้สึกสงบมากขึ้นซึ่งมีความสำคัญต่อการออกแบบ  ดังนั้นการเลือกสีจึงมีบทบาทสําคัญมากทั้งประสบการณ์และการออกแบบสำหรับผู้ใช้งานไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีใดสีหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวกับสีทั้งหมดที่อยู่รอบตัวมัน

สีและพื้นผิว

การเข้าใจวัตถุประสงค์ของการออกแบบเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะออกแบบจริง การตั้งเป้าหมายทางธุรกิจ งานที่ทำเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของลูกค้าอย่างไร ในด้านของเว็บไซต์การเลือกสีอาจไม่ส่งผลให้ผู้ใช้งานเยี่ยมชมช้าลงหรือกระตุ้นให้ใช้เวลาบนหน้าเว็บมากขึ้น ค้นหาสีที่สามารถช่วยสร้างแรงดึงดูดให้กับเว็บไซต์ สีจะช่วยบ่งบอกอารมร์และความรู้สึกรวมไปถึงเป็นหน้าตาให้กับแบรนด์ได้ อย่างไรก็ตามหากนักออกแบบตัวอักษรหรือสีแบบเดิมๆเหมือนที่เคยทำตามประสบการณ์ที่ผ่านมา ก็จะทำให้งานหลังๆไม่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบรนด์นั้น อาจกลายเป็นอะไรเดิมๆที่เคยเห็นเพียงแค่ชื่อแบรนด์ต่างกัน บางธุรกิจเน้นรายได้มากกว่า CX  แต่การทำงานร่วมกับลูกค้าของคุณจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในระยะยาว

GRASP ASIA มองว่าการออกแบบอยู่ที่การทำความเข้าใจกับแบรนด์และเจ้าของธุรกิจ การผสมผสานความคิดเข้าด้วยกันและอัพเดตเทนด์ใหม่ๆอยู่เสมอจะช่วยให้ความประสบความเร็จในการออกแบบอยู่ใกล้ยิ่งขึ้น

 ที่มา : www.creativebloq.com