Customer experience คือ ?

การสร้างประสบการณ์ลูกค้าเพื่อให้เกิดธุรกิจที่น่าสนใจ

     CX ย่อมาจาก Customer experience การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า หมายถึงการรับรู้เพื่อการตอบสนองที่ดี และมีความเข้าใจกันระหว่างลูกค้ากับธุรกิจของคุณ ประสบการณ์ลูกค้ามีผลต่อความจงรักภักดีที่ทำให้ลูกค้ารักในตัวแบรนด์ ลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารกับธุรกิจของคุณด้วยการซื้อ การใช้งานเข้าชมเว็บไซต์หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook , Instagram และอื่นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่งชิ้น ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าหรือบริการในธุรกิจเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ลูกค้าประจำยังรวมถึงความคาดหวังของลูกค้าที่ผ่านเข้ามาโดยบังเอิญด้วย ลูกค้าสามารถติดต่อธุรกิจของคุณทางอ้อมด้วยการให้คําแนะนํา คําวิจารณ์ หรือการรีวิวสินค้า ดังนั้น สิ่งนี้จะนําไปสู่การที่ลูกค้ามีส่วนร่วมในธุรกิจของคุณ ทำให้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจได้ไม่ยาก

ทำไม Customer experience ทำให้เกิดธุรกิจที่น่าสนใจ ?

     การทำธุรกิจจะขาดสิ่งที่เรียกว่าลูกค้าไม่ได้ เป็นสาเหตุที่ธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการรักษาลูกค้าที่มีอยู่และหาวิธีการเพิ่มลูกค้าใหม่อยู่เสมอ ธุรกิจที่น่าสนใจจะให้ประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ถือเป็นกลยุทธ์ขั้นสูง จะมีกี่ธุรกิจที่มอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง ? ลูกค้ามักมีความคาดหวังในตัวธุรกิจของคุณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มรู้จักแบรนด์จนไปถึงการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการธุรกิจที่น่าสนใจนั้นๆ เป็นการดูแลลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ

กลยุทธ์ที่น่าสนใจของ Customer Experience

      กลยุทธ์ที่แท้จริงในการสร้างประสบการณ์ลูกค้าคือ การดําเนินการของธุรกิจที่ชัดเจน กลยุทธ์ที่ใช้ การจัดการประสบการณ์ลูกค้าโดยการกําหนดและหาวิธีการประเมินผลเพื่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ฐานประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุดจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มคุณค่าของธุรกิจให้น่าสนใจ เป็นองค์ประกอบที่จําเป็นสําหรับกลยุทธ์การเอาชนะคู่แข่ง

กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับ Customer Experience

  1. การสื่อสารทางธุรกิจ เป็นบทบาทสําคัญในการสร้างประสบการณ์ลูกค้า หากคุณไม่พบแหล่งที่จะเจอลูกค้า คุณจะพลาดโอกาสที่ลูกค้ามาสนใจธุรกิจของคุณ สิ่งแรกที่ประสบความสําเร็จในด้าน Customer Experience คือ ธุรกิจของคุณต้องกําหนดว่าลูกค้าจะสามารถเข้าถึงได้อย่างไร สามารถปรับการเข้าถึงให้เหมาะสมกับลูกค้าได้ การใช้ทุกโซเชียลที่มีให้เป็นประโยชน์เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และช่วยเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ หากปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ความน่าเชื่อถือจะเป็นข้อได้เปรียบทางกลยุทธ์ในการแข่งขันเป็นสิ่งสําคัญของธุรกิจที่น่าสนใจ
  2. สร้างความสะดวกสบาย คือ การที่ลูกค้ามีอํานาจมากขึ้นในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ จึงมีความจำเป็นเพิ่มขึ้นสําหรับธูรกิจที่น่าสนใจในการการปรับปรุงความสะดวกสบายให้การเข้าถึงสินค้าและบริการได้มากขึ้น ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับช่องทางออนไลน์ตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  3. สามารถซื้อขายได้อย่างง่ายดาย ความสะดวกสบายในการซื้อจะช่วยสร้าง Customer Experience ที่ดีได้ การมีรายละเอียดข้อมูลสินค้าอย่างชัดเจนและครบถ้วน
  4. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกค้า เพื่อค้นหา Customer Experience ที่ดีขึ้น นอกจากนี้จะยังแสดงให้เห็นว่าแบรนด์ของคุณมีความสนใจที่จะสร้างความสัมพันธ์โดยการทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่ดีขึ้น มีหลายวิธีที่จะรวบรวมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลของลูกค้า
  5. การเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ต้องทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้า และบริการได้อย่างรวดเร็วและง่ายที่สุด ไม่ปล่อยให้ลูกค้าของคุณต้องรอความช่วยเหลือ