SCB ACADEMY

SCB

SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้จัดหลักสูตร WEALTH101 “จะพลิกเงินออมของคุณ สู่ความมั่งคั่งในอนาคต” โดยต้องการจัดอีเว้นท์ และโปรโมทหลักสูตรภายในองค์กร

ทางเราได้ช่วยวางแผนการโปรโมท ออกแบบโปสเตอร์ และLanding Page ให้กับกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมกับนำ Troop เดินเข้าไปสื่อสารกับพนักงานแต่ละอาคารโดยตรง เชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมไปถึงจัดงานอีเว้นท์ และของแจกภายในงานอีกด้วย

ผลงานอื่นๆ

Facebook
Facebook
Anmo Electric
Anmo Electric
NatureHerb
NatureHerb