SCB ACADEMY

SCB

SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้จัดหลักสูตร WEALTH101 “จะพลิกเงินออมของคุณ สู่ความมั่งคั่งในอนาคต” โดยต้องการจัดอีเว้นท์ และโปรโมทหลักสูตรภายในองค์กร

ทางเราได้ช่วยวางแผนการโปรโมท ออกแบบโปสเตอร์ และLanding Page ให้กับกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมกับนำ Troop เดินเข้าไปสื่อสารกับพนักงานแต่ละอาคารโดยตรง เชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมไปถึงจัดงานอีเว้นท์ และของแจกภายในงานอีกด้วย

ผลงานอื่นๆ

Facebook
Facebook
CAT e-business
CAT e-business
Irin
Irin