pruksa

Pruksa

โปรเจคที่เราถูกเลือกให้เป็นเอเจนซี่ที่ดูแลแคมเปญ รับซื้อที่ดินออนไลน์ แบบเต็มรูปแบบครั้งแรก เราจึงนำเสนอ Key Visual ,Video Canvas AD. และการทำ Target Marketing ที่ยิงกลุ่มเป้าหมายแบบ Location Base Target ซึ่งเราเป็นเอเจนซี่เจ้าแรกๆ ที่เริ่มทำ Target Marketing ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี และเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น เพราะเราข้าใจปัญหาของแบรนด์ เราจึงมองหาทางออกโดยการใช้แผนการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย

ผลงานอื่นๆ

AIS ESPORT KEYVISUAL FOR THAILAND GAME EXPO
AIS ESPORT KEYVISUAL FOR THAILAND GAME EXPO
pruksa
pruksa
Facebook
Facebook