Facebook

Facebook

เราได้รับโอกาสดี ๆ จาก Facebook Thailand ให้ดีไซน์ Infographic เกี่ยวกับ Phishing & Scans ที่มีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อนเพราะเป็นเรื่องของจิตวิทยากับการใช้งาน Facebook แต่ด้วยประสบการณ์การทำงานของเราที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน เราจึงเข้าใจวิธีการสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมรับมือกับงานทุกรูปแบบ

ผลงานอื่นๆ

Facebook
Facebook
Philip Morris Thailand Limited
Philip Morris Thailand Limited
Irin
Irin