Facebook

Facebook

เราได้รับโอกาสดี ๆ จาก Facebook Thailand ให้ดีไซน์ Infographic เกี่ยวกับ Phishing & Scans ที่มีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อนเพราะเป็นเรื่องของจิตวิทยากับการใช้งาน Facebook แต่ด้วยประสบการณ์การทำงานของเราที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน เราจึงเข้าใจวิธีการสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมรับมือกับงานทุกรูปแบบ

ผลงานอื่นๆ

Mottoraka เว็บไซต์สำหรับเช็คราคารถยนต์มือสอง และรถมือหนึ่ง
Mottoraka เว็บไซต์สำหรับเช็คราคารถยนต์มือสอง และรถมือหนึ่ง
ESGN
ESGN
AIRLUGA
AIRLUGA