CAT e-business

 

CAT e-business

ลูกค้า CAT e-business ที่ต้องการ Redesign Website ซึ่งก่อนหน้านี้มีภาพลักษณ์ที่ดูเป็นทางการมากเกินไป เราจึงปรับเปลี่ยน Website เพื่อตอบโจทย์กับยุคสมัยที่เปลี่ยนให้สามารถดูและเข้าถึงได้ง่ายพร้อมกับรองรับ Full responsive อีกทั้งยังมี project ร่วมกับศิลปิน Alarm9 ที่แต่งเพลงเกี่ยวกับบริการของ CAT พร้อมกับการจัดทำ SEO ให้ Website ถูกค้นหามากขึ้น

ผลงานอื่นๆ

ESGN
ESGN
Anmo Electric
Anmo Electric
AIS E-SPORT
AIS E-SPORT