โรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี

โรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี ไว้วางใจให้เราเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของการตลาดออนไลน์ โดยเริ่มด้วยการออกแบบ Smart landing เพื่อนำเสนอเอกลักษณ์อันโดดเด่นของความเป็นระพีที่คงความคลาสสิคไว้ในรูปแบบที่ทันสมัย และเข้ากับปัจจุบันมากขึ้น อีกทั้งยังมีการทำ SEM ที่ช่วยในเรื่องของการจัดอันดับเว็บไซต์บนหน้าแรกของ Google ด้วย

การทำ GDN เพื่อช่วยโปรโมทคอร์สเรียนให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวาง และครอบคลุมมากขึ้น ช่วยสร้างการรับรู้ที่ดี และดึงลูกค้าใหม่ ๆ รวมถึงการทำ Facebook Ads ที่ช่วยในการเพิ่มยอดขาย และเสริมในส่วนของการเขียน Content Facebook ให้เพื่อสร้าง Engagement บน Facebook

ผลงานอื่นๆ

CAT e-business
CAT e-business
AIS E-SPORT
AIS E-SPORT
โรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี
โรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี