SMART หลักการง่าย ๆ ในการกำหนด KPI เพื่อเป้าหมายธุรกิจก้าวหน้า

            สำหรับการทำงานของพวกเรานั้น KPI คือหลักสำคัญที่พวกเราจะยึดถือเป็นเป้าหมายในการทำงาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาไปสู่การสร้าง Performance Digital Marketing และ Strategy Creative Media ที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตาม KPI ของลูกค้าทุกคนได้อย่างดีและเห็นผล

ดังนั้น การทำงานตาม KPI เพื่อสร้าง Performance Digital Marketing จำเป็นต้องมีการกำหนด KPI ที่เป็นเป้าหมายหลักกันก่อน ซึ่งวันนี้เราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า SMART Objective หรือก็คือหลักการในการกำหนด KPI แบบสมาร์ท ๆ มาบอกกับทุกคนกัน แต่จะมีอะไร และช่วยในการกำหนด KPI อย่างไรนั้น ไปดูกันเลย
 

            SMART Objective คือแนวคิดทางธุรกิจที่เป็นหลักในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้ง่ายต่อการสร้าง และติดตามผลของเป้าหมายทั้งในรูปแบบของเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว โดย SMART นั้นย่อมาจาก

            S = Specific หรือก็คือการเจาะจง ในที่นี้จะหมายถึงการตั้งเป้าหมายงานขององค์กรให้เฉพาะเจาะจงลงไป ไม่ตั้งเป้าหมายกว้าง และเป้าหมายที่ตั้งจะต้องมีความชัดเจน ว่าจะทำเพื่ออะไร สิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดแนวทางการทำงานให้ชัดเจนตามมาด้วย

            M = Measurable แปลตรงตัวคือสามารถวัดได้ นั่นคือ เป้าหมายที่ตั้งขึ้นมาจะต้องมีตัวเลข มีวิธีการคำนวณ และการวัดผลในเชิงสถิติได้ ไม่ใช่การตั้งเป้าหมายเป็นนามธรรม หรือใช้การประเมินที่ไม่ชัดเจน ทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะสามารถคำนวนวัดผลออกมาได้ชัดเจนว่าเป้าหมายสำเร็จตามที่ตั้งเอาไว้หรือไม่ ประเมินการทำงานว่าควรจะทำอะไรต่อไปเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้

            A = Achievable สามารถทำได้ หรือก็คือ เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น จะต้องเป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้จริง ๆ มีโอกาสเป็นไปได้จากการประเมินกำลังการทำงาน และทรัพยากรที่มี ไม่ใช่การตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินตัวจนยากเกินจะทำให้สำเร็จได้ ซึ่งจะทำให้เสียกำลังใจในการทำงาน และส่งผลให้เกิดโอกาสที่จะล้มเลิกงานนั้นไปได้

            R = Relevant ความสอดคล้อง หมายความว่าเป้าหมายที่ตั้งจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและปัจจัยรอบตัวเรา การสำรวจปัจจัยรอบตัวคือสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงในการกำหนดเป้าหมายที่เราจะสามารถทำได้จริง ๆ โดยที่ ปัจจัยรอบตัวทางด้านธุรกิจ ความเป็นจริง เป้าหมาย และความต้องการขององค์กรต้องสอดคล้องกัน ไปในทิศทางเดียวกัน

            T = Time เวลาคือสิ่งที่สำคัญในการทำงานทุกชนิด การตั้งกำหนดเวลาที่ชัดเจน เพื่อการทำให้เป้าหมายลุล่วงคือสิ่งที่สำคัญมาก กรอบเวลาที่ชัดเจนจะช่วยให้การวางแผนการทำงาน และการลงมือทำงานเป็นไปตามระบบ อีกทั้งยังเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการวัดผลของงานที่ทำอีกด้วยเช่นกัน

            นี่คือหลักทั้ง 5 ของ SMART Objective ที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมายของการทำงาน หรือ KPI ในการสร้าง Performance Digital Marketing ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมายที่เราและลูกค้าตั้งขึ้น

 

            Grasp Asia ให้ความสำคัญในเรื่องของ Performance Digital Marketing และ Strategy Creative Media ที่จะสร้างความพอใจให้ลูกค้า คู่ไปกับการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตาม KPI ที่ลูกค้าตั้งเอาไว้อย่างพึงพอใจ และด้วย SMART จะช่วยเสริมให้การทำงานของเราเต็มไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้ Performance Digital Marketing ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมและตรงใจลูกค้าของเราทุกคน

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : clearreview, seekpi และ hrnote

ผลงานอื่นๆ

Music Marketing กลยุทธ์ทางการตลาดที่ดึงดูดคนด้วยเสียงเพลง
Music Marketing กลยุทธ์ทางการตลาดที่ดึงดูดคนด้วยเสียงเพลง
แค่3 ข้อก็ใช้ #hashtag บน Instagram ให้ปังได้ไม่ยาก
แค่3 ข้อก็ใช้ #hashtag บน Instagram ให้ปังได้ไม่ยาก
Machine Learning กลยุทธ์สุดแข็งของ Digital Marketing
Machine Learning กลยุทธ์สุดแข็งของ Digital Marketing